Regulamin

1) Nasi goście korzystają
– z łazienek i ciepłych natrysków
– stanowisk  do zmywania naczyń
– placu zabaw dla dzieci (pod opieką i na odpowiedzialność rodziców)
2) Miejsce biwakowania wskazuje każdorazowo gospodarz pola
3) Gospodarz pola wskazuje miejsce podłączenia do instalacji elektrycznej
– moc podłączonych urządzeń nie może przekraczać 3KW. Podłączane
urządzenia muszą  spełniać wymogi bezpieczeństwa , być sprawne i nie
powodować zwarć.
4) W przypadku przekroczenia mocy zainstalowanych urządzeń lub podłączenia urządzeń  niesprawnych lub powodujących zwarcia biwakowicze zostaną odłączeni od dopływu energii elektrycznej.
5) Przybywający na teren pola zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych u gospodarza pola oraz uregulować należność za cały  okres pobytu
6) Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00
7) Bramy na pole namiotowe pozostają w tym czasie zamknięte. Furtka  wejściowa jest otwarta.
8) Zamiar wyjazdu lub powrotu po 22:00 należy uzgodnić z gospodarzem pola
9) Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych wczasowiczów
10) Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowego zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa oraz nie zakłócania spokoju innym wczasowiczom, wyprowadzania psów poza obręb pola w celu wypróżnienia i sprzątania odchodów. Psy przebywające na polu muszą posiadać aktualne świadectwo szczepień przeciwko  wściekliźnie.
11) Odpady należy składować w wyznaczonych do tego celu miejscach
12) Za rzeczy zagubione lub skradzione wczasowiczom lub ich gościom gospodarze pola  nie odpowiadają
13) Wczasowicze i odwiedzający goście rażąco naruszający wskazania niniejszego  regulaminu oraz osoby nietrzeźwe mogą podlegać usunięciu z  pola namiotowego bez zwrotu opłat za niewykorzystany pobyt.
14) Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu
15) Osoby, które zgadzają się na pobyt na polu namiotowym tym samym akceptują  niniejszy regulamin.